page_banner

ਗੁਣਵੱਤਾ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸਾਡੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ.
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:
1. ਗਾਹਕ ਫੋਕਸ
2. ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
3. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਰਰੂਰੈਂਸ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਗੁਣਵੱਤਾ (4)